Har du ett mindre eller medelstort företag inom
bygg-, -entreprenad, -anläggning, -installation, -montering 
eller liknande tjänster?


Kommer jobben i första hand, ekonomin i andra hand?

Tar det alldeles för lång tid att få fram alla underlag för fakturering?

Känns det osäkert om all tid och övriga kostnader fakturerats?

Saknar du överblick över pågående jobb och lönsamheten i jobben?
Dags att
fakturera?
För många små och mindre företag är administration en stor börda. Man försöker hinna med uppföljning av projekt och fakturering "när det finns lite tid över". Tidkort och inköpsverifikationer som skall vidarefaktureras finns ofta utspridda och det tar tid att samla ihop alla underlag för fakturering. Dessutom saknar man överblick över pågående och kommande projekt och tillhörande kostnader och intäkter.
Risken är stor att allt inte blir fakturerat i tid, om det alls blir fakturerat.
Hur det ser ut nästa månad och längre fram är höljt i dunkel.

Och du - har du koll på lönsamheten i projekten? - Jaså inte?

Så här behöver det inte vara!
Spar mycket tid och pengar med PROJEKTKONTROLL!

Få full kontroll på vad som ska faktureras och suverän
överblick över pågående projekt och deras ekonomiska resultat!

Hitta snabbt bland alla pågående och avslutade projekt
om du t ex behöver underlag för en ny offert
eller söker ett visst projekt för en viss kund!


Läs mer Om Projektkontroll, ett program som är
nästan gratis men värt massor!
Tänk om du förlorar pengar varje gång
du fakturerar - utan att veta hur mycket ?
rule it AB 021-495 16 63, info@ruleit.se